Negatieve gezicht

Het negatieve gezicht draait om de behoefte om als individu gerespecteerd te worden.

De theorie van Brown en Levinson (1978) gaat uit van een positief en een negatief gezicht.

De mens heeft altijd beide gezichten en houdt ze graag in balans.

Zie ook Positieve gezicht