space syntax

De space syntaxmethode onderzoekt de structuur van de stedelijke ruimte en relateert deze aan het menselijk gebruik.

Men analyseert de metrische, topologische en angulaire afstanden in het netwerk van stedelijke verbindingen en bepaalt zo hiërarchieën in het netwerk van straten en openbare ruimten. 

Feitelijk een “sjabloon”  welke over de kaart van een stad kan worden gelegd, en waarmee verbanden tussen specifieke delen van de stad, binnen een tijdsbestek, in kaart kunnen worden gebracht, gebaseerd op specifieke onderdelen die in elke stad voorkomen, en zichtbaar zijn vanaf straatniveau. De methode gaat ervan uit dat het stratenpatroon grotendeels bepalend is voor het verloop van verkeersstromen, of dat nu voetgangers, fietsers of automobilisten zijn.

Het staat centraal bij plannen en designen van de stedelijke omgeving en is tevens een belangrijke tool die gebruikt wordt bij het inrichten van festivalterreinen en exposities in musea.

Analyses laten bijvoorbeeld zien hoe de ruimtelijke layout van een stad, zich verhoud tot de economie, cultuur, milieu en ritmes van de leefomgeving en hoe gedeeltes van een stad (pleinen, buurten, straten, knooppunten, grenzen), communiceren met de omgeving.