Urban discursive dimension

Naast de fysieke ontwikkeling van stadscentra en de daarin besloten gebieden, is er ook nog een “discursieve”  en ” narratieve” dimensie, die uniek is aan hoe een gebied communiceert. Via materiele en immateriele wegen. Het taalgebruik kan gericht zijn op specifieke kenmerken of zich er dmv taal en uitingen juist van af keren, Zo kan een gebied minder economische waarde hebben, omdat de discursieve dimensie “er gewoon niet mee bezig is”.

Zie ook Morfologie