Glossary

Go to glossary sources and authors Go to professional glossary
a | b | c | e | f | g | h | i | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w
Reset list
Addressee design -  Een vorm van ontvanger-design (in gesprekken), aangaande mechanismen die sprekers gebruiken om te bepalen welke deelnemers de rol van ontvanger aannemen. (Clark and Carlson, 1992)
- Synonyms: ontvanger-design
Addressing -  The complexity of addressing (in conversations) is influenced, in the first place, by its multimodal nature: addressing is carried out through various communication channels such as:
  • speech;
  • gaze;
  • hand and head gestures.
Furthermore, in most cases addressing is not performed explicitly but tacitly. It depends on the course of the conversation, the status of attention of interacting participants, their involvement in discussion as well as on what the participants know about each other’s state of the knowledge whether explicit addressing is asked for. This is what we refer to as context sensitivity of the addressing practices. Other elements of context that have an effect on addressee design are the participants’ physical arrangement and the presence of various attention ‘distracters’ in the conversational environment.
Affordance -  Een relatie tussen een object of omgeving en een organisme, die voor het organisme de kans tot een actie faciliteert. De affordance van een plat vlak is bijvoorbeeld dat het uitnodigd tot het uitoefenen van een bepaald soort druk met de vlakke hand, duwen, slaan. Een deurknop heeft als affordance, dat het zich leent om er aan te trekken. " (...) The affordances of the environment are what it offers the animal, what it provides or furnishes, either for good or ill.  (...) It implies the complementarity of the animal and the environment. ... If a terrestrial surface is nearly horizontal (instead of slanted), nearly flat (instead of convex or concave), and sufficiently extended (relative to the size of the animal) and if its substance is rigid (relative to the weight of the animal), then the surface affords support. (...) " " (...) The polarity of affordances was also indicated by Gibson. Positive affordances are potentially beneficial to the user, while negative affordances are potentially harmful. Any part of the environment may also possess a multiplicity of affordances. For instance, water affords drinking, pouring, washing, and bathing. According to Maier and Fadel (2009a) even if an environmental feature possesses an affordance, there is still room to describe how well this feature affords a specific use in terms of quality. Some seats afford sitting on better than others. (...) " Het tegenovergestelde van een affordance in design, is het begrip constraint.
- Synonyms: design-affordance
Anderson, David -  Anderson, David e.a. - Children’s Museum Experiences: Identifying Powerful Mediators of Learning; Visibility, movement paths and preferences in open plan museums: An observational and descriptive study of the Ann Arbor Hands-on Museum;  

Used in

http://blog.la-clappeye.nl/25-tips-voor-museumgidsen-en-kunstdocenten/ http://blog.la-clappeye.nl/nieuwe-methode-in-ontwikkeling-staging-the-museum-scenariobuiding-voor-museumprofessionals/  

- Synonyms: Museum, children, mediation
Anomie -  Een gemoedstoestand die gekenmerkt wordt door afwezigheid of afwijzen van standaarden of waarden. De anomietheorie of straintheorie stelt dat het de sociale structuur van de maatschappij is die deviant gedrag in de hand werkt als het doelen definieert zonder dat de middelen om die te bereiken toereikend zijn. Eén van de oorzaken van afwijkend gedrag is volgens Durkheim de verandering in solidariteit naarmate de samenleving complexer wordt. Waar aanvankelijk sprake was van een mechanische solidariteit ging dit door het industrialisatieproces over in een organische solidariteit. Bij mechanische solidariteit is sprake van gelijkheid in een maatschappij met weinig sociale differentiatie waar dezelfde normen en waarden gevolgd worden en vanuit een collectief bewustzijn sprake is van een sterke sociale pressie tot conformisme. Organische solidariteit ontstaat juist bij toenemende sociale differentiatie, wat het geval is bij arbeidsverdeling en specialisatie. (Merton; Durkheim) anomiemodel vlg Merton
- Synonyms: anomietheorie, straintheorie
Associatieve waarde -  De waarde/betekenis van een object, gebouw of plek die gelegen is in de verbinding met een historische persoonlijkheid of historische gebeurtenis (Tainter en Lucas 1983: 797).
Atmospheric medium -  Atmosfeer / atmospherics: Kan aankoopgedrag op ten minste drie manieren beïnvloeden.
  • - als een aandacht creërend medium Door gebruik te maken van kleuren, muziek, licht en bediening die plezier opwekken
  • - als een boodschap creërend medium Het leveren van onderscheidende stimuli in en om het restaurant geven potentiële gasten informatie over het soort service, de prijskwaliteitverhouding, beoogd publiek e.d. (proces van categorisatie)
  • - als affect creërend medium. De kleuren, muziek, licht en texturen in een omgeving kunnen direct instinctieve reacties opwekken bij een gast die bijdragen aan een hogere verkoop van eten en drinken.

- Synonyms: atmosfeer, atmospherics
Aural event -  A natural, intentional, or accidental conversion of mechanical energy into sound, which is then broadcast to the inhabitants of a space.
Auslander, Philip -  Auslander, Philip. Liveness: Performance in a Mediatized Culture. London: Routledge, 2011  

Source used in

http://blog.la-clappeye.nl/live-concertervaring-verrijken-holistische-benadering/ http://blog.la-clappeye.nl/de-artiest-en-het-publiek/ http://blog.la-clappeye.nl/tacit-knowledge-de-zaal-en-stedelijke-context/

- Synonyms: liveness, performance, television
Authentic sense of place -  “A direct and genuine experience of the entire complex of the identity of places—not mediated and distorted through a series of quite arbitrary social and intellectual fashions about how that experience should be, nor following stereotyped conventions” (Relph 1976)
Avery, Robert K -  Avery, Robert K. Public Service Broadcasting in a Multichannel Environment: The History and Survival of an Ideal. New York: Longman, 1993.
- Synonyms: Broadcasting

Experiences by La Clappeye