Glossary

Go to glossary sources and authors Go to professional glossary
a | b | c | e | f | g | h | i | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w
Reset list
Backlund, Jonas - The importance of staging a tourism experience - 

The importance of staging a tourism experience

  Backlund, Jonas; 2014 All rights reserved http://theseus32-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/84698/thesis2014.pdf?sequence=1 http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2014121019249 The aim of this study was to show the importance of staging an experience in the tourism industry. Furthermore, it examined what a beverage experience is and what needs to be taken into consideration when one of these experiences is created

- Synonyms: staging, experience, tourism
Barker, M -  Barker M; 2003 - "Crash, theatre audiences, and the idea of liveness."
- Synonyms: liveness, theatre, theater, audience
Baumard, Philippe -  Baumard, Philippe. Tacit Knowledge in Organizations. London: Sage Publications, 1999.
- Synonyms: tacit
Behavioral mapping -  Behavioral mapping: the interaction between human behavior and space and time. (Bechtel and Zeisel; 1987)
- Synonyms: Behaviour map, behavior map
Benson, T - The museum Of the personal – Souvenirs and nostalgia -  The museum Of the personal – Souvenirs and nostalgia A thesis for submission to the degree of Masters of Arts (Research) Queensland University of Technology Tracey Benson, 2001   KEEPERS OF SOUVENIRS AS MEANINGMAKERS
- Synonyms: Souvenirs
Bourdieu, Pierre -  Bourdieu ( 1930-2002) was een zeer invloedrijke Franse socioloog en vooraanstaande intellectueel. Tot zijn bekendste geschriften behoort La distinction (1979). Een korte greep uit zijn werk:
  • 1970 - La reproduction. Éléments pour une théorie du système d'enseignement
  • 1979 - La distinction. Critique sociale du jugement (1984, Distinction. A social critique of the judgement of taste)
  • 1980 - Le sens pratique
  • 1984 - Homo academicus (2002, Homo academicus, vert. Patrick Claeys, Freddy Mortier & Jacques Tacq)

- Synonyms: Bourdieu, habitus
Breakdown-database -  Deze term komt uit de televisie- en filmwereld. Met breakdown bedoelt men het structureren van scenes door ze onder te verdelen in kleinere onderdelen: sequenties > scenes > takes > stills. Een breakdown voor productioneel gebruik, splitst alle onderdelen die in beeld zijn en die nodig zijn (geweest) bij het maken van scenes, in gecategoriseerde onderdelen die in een database zijn opgeslagen. Andersom kunnen uit de database, alle details aan een scene worden toegevoegd, die ook in andere scenes worden gebruikt. Een breakdown is noodzakelijk omdat (afhankelijk van je rol) alle afzonderlijke onderdelen apart gemanaged moeten kunnen worden. Zo kan in een breakdown-database  een acteur worden toegevoegd  aan een scene (met in de database alle persoonskenmerken, personae, karaktereigenschappen), die ook in andere scenes voorkomt. Idem met decorstukken, kleurgebruik, licht en camera's, locatiebeschrijvingen, productiedetails, achtergrondgeluiden etc. Via de database kunnen rapporten worden gegenereerd, waarmee precies te zien valt in welke scene, welke take of sequenties, een database-item voor komt. Een toepassing waarmee dit heel mooi kan, is de gratis versie van Celtx.
- Synonyms: breakdown, Celtx
Broken Window Theorie -  De Broken Window Theory werd ontwikkeld door Wilson en Kelling, en houdt in dat een omgeving met tekenen van verval, onordelijkheid en kleine criminaliteit, de kans verhoogt dat mensen in die omgeving, zich daar ook naar gaan gedragen, en zodoende nog meer kleine criminaliteit veroorzaken. Bijvoorbeeld een NS treinstation met veel rommel, lokt onveiligheid uit en verhoogt bij reizigers het gevoel van onveiligheid.
- Synonyms: Broken window, Wilson, Kelling, onveiligheid, veiligheid
Bron -  Gevonden drager van geciteerde inhoud. Zie de voorlopige bronnenlijst van deze blogs
- Synonyms: bron, bronnen, bronnenlijst

Experiences by La Clappeye