Glossary

Go to glossary sources and authors Go to professional glossary
a | b | c | e | f | g | h | i | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w
Reset list
co-creatie -  Het creëeren van diensten en producten, samen met de beoogde afnemers en gebruikers
Cognitive mapping -  Zie "Mental mapping"
Communicatief geheugen -  Frijhoff (2011: 13) maakt onderscheid tussen
  • communicatief geheugen;
  • collectief geheugen en
  • cultureel geheugen.
Communicatief geheugen (communicative memory) behelst de actieve overdracht van beleefde herinnering door persoonlijk contact tussen mensen en generaties. Het collectieve geheugen (collective memory) bestaat uit groepsgebonden herinneringen, overgedragen binnen erfgoedgemeenschappen zonder dat leden van de gemeenschap een persoonlijke herinnering aan het gebeuren hebben. Cultureel geheugen (cultural memory) is de geobjectiveerde herinnering, verzonken in een brede cultuur en door iedereen als eigen herinnering geassimileerd. Zie verder: Willem Frijhoff, De mist van de geschiedenis (Uitgeverij Vantilt, Nijmegen 2011).

- Synonyms: communicative memory
Conceptuele dissonantie -  Een van de vele bouwstenen van een concept, die (veelal) geabstraheerde informatie doorgeeft aan het publiek of gebruiker, zonder de juiste conceptuele eigenschappen te bezitten, die nodig zijn om een concept "dicht" en geloofwaardig te maken. Een voorbeeld is een gemakkelijke televisie quiz voor relatief laagopgeleiden, waarin een kandidaat te veel kennis bezit, de presentator persoonlijk kent of door de redactie verkeerd is voorgelicht bij de selectie. De conceptuele dissonantie voelt het publiek aan als "niet kloppend" en kan schade aanbrengen aan het concept als geheel.
- Synonyms: wringen, dissonantie, quiz
Creative placemaking -  The term Creative placemaking is often misused within theplacemaking sector, to use the process with just any sort of arts component in it. On a policy level, the arts are misused to serve economic ends. “In creative placemaking, partners from public, private, non-profit, and community sectors strategically shape the physical and social character of a neighbourhood, town, city, or region around arts and cultural activities. Creativeplacemaking animates public and private spaces, rejuvenates structures and streetscapes, improves local businesses viability and public safety, and brings diverse people together to celebrate, inspire and be inspired” Markusen and Gadwa; 2010        
Customer Journey -  Het in kaart brengen van de Customer Journey, Alle raakpunten (touchpoints) die de relatie met de klant beschrijven. Bij La Clappeye gaan we daar verder in dan bij conventionele methoden. Zo is een touchpoint niet alleen fysiek of een consumeren van de raakpunten alleen. Ook concepten, conceptuele ruimten, ideeën, gebaren (fysiek of instrumenteel) en mond-tot-mond-uitingen, zijn touchpoints met de organisatie; al dan niet met opzet uitgezet.
Cyclische ritmes -  (Lefebvre) Er zijn cyclische en de lineaire ritmes. Deze twee vormen van ritmes kunnen niet geheel los van elkaar gezien worden. Ze zijn vervlochten met elkaar. Daarentegen hebben beide categorieën ook geheel verschillende eigenschappen. (Verduijn, 2007, p. 129) Cyclische ritmes zijn de natuurlijke ritmes die al sinds jaar en dag bestaan. Voorbeelden hiervan zijn het ritme van dag en nacht, van de seizoenen, maar bijvoorbeeld ook het biologische ritme van het menselijk lichaam. Deze cycli herhalen zichzelf maar zijn nooit exact hetzelfde. Ze gaan ongestoord door, maar ze kunnen ook onderbroken worden door invloeden van buitenaf. Ritmes worden bepaald door beweging en herhaling. Bij cyclische ritmes is er sprake van een verschil elke keer dat het ritme zich herhaalt. Zie ook Lineaire ritmes

Experiences by La Clappeye