Glossary

Go to glossary sources and authors Go to professional glossary
a | b | c | e | f | g | h | i | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w
Reset list
Intermuzikale relatie -  intermusical relationship / Intermuzikale relatie Een communicatieproces, welke vooral plaatsheeft door middel van muzikale geluiden, dan door woorden. De muziek zelf, draagt bij aan de creatie en het onderhouden van sociale interactie tussen muzikanten. In improvisatie tussen muzikanten, is de de non-verbale communicatie en interactie interessant, tussen de muzikanten. Met andere woorden, improvisatie in muziek is niet louter linguistisch. De interactie en turntaking vind bijvoorbeeld plaats middels visuele cues, zoals beweging van het hoofd en ogen, gezichtsuitdrukkingen, en iets wat je intuitie zou kunnen noemen; een gevoel, ontwikkeld en gezoeg door ervaring, kennis en eerder met elkaar gespeeld hebben. Het is de creatie en manipulatie van een "rituele ruimte", waarin gebaren op dat moment op die plaats een symbolische lading krijgen toegeschreven ,genoeg om een functioneel (in termen van communicatie) en dus muzikaal vocabulaire mee te vormen. (Smith, Chris).
- Synonyms: intermusical relationship

Experiences by La Clappeye