Glossary

Go to glossary sources and authors Go to professional glossary
a | b | c | e | f | g | h | i | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w
Reset list
pairen -  Met pairing word hier bedoeld het koppelen van fysieke (auto)motorische beweging aan de juiste verbale lading.
- Synonyms: pairing
Pairing-relationship -  Objecten binnen een ruimte, bepalen voor een deel de relatie tot de ruimte en tot elkaar, via design-eigenschappen, door context, gebruik, materiaal en designkenmerken.  Objecten dwingen een bepaald gebruik of gedrag af over zichzelf in relatie tot een ander object, persoon of de kamer. Zo’n “pairing-relationship” bestaat bijvoorbeeld tussen de eettafel en de stoelen en ook tussen de bank en de televisie. Zie ook: Affordance
- Synonyms: pairing, ouder-kind
Parrinello L., Giuli - TOURISM AND NEUROSCIENCE -  TOURISM AND NEUROSCIENCE: A PRELIMINARY APPROACH   TOURISMOS: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF TOURISM Volume 7, Number 2, Autumn 2012, pp. 39-54 Tourism studies, generally considered multi-, inter- and even post-disciplinary, has not yet embraced neuroscience, despite the fact that the latter has been extending its domain in the last decades, opening up to human consciousness, as well as to social issues, arts and the humanities. This paper argues that it is also necessary for tourism social studies to take into account recent developments in this field. Keywords: Neuroscience; Embodiment, Extended Mind; Mirror Neurons; Neuroethics;
- Synonyms: Embodiment, neuromarketing, ATLAS, Neuroscience
Personal space -  Persoonlijke ruimte personal space boundaries are not uniform in shape. They tend to be broader directly in front of and behind a person and narrower on either side (Hayduk 1981), leading to increased sensitivity to encroachments from the front or rear than from the side (Kaya and Erkip 1999). Tight personal space, 18 inches (45 cm) or less (Hall 1966), reduces privacy and increases stress if the person nearby is not an intimate (Altman 1975), and the resulting discomfort can generally only be alleviated by either increasing inter- personal distance when conditions allow (Argyle and Dean 1965; Bailenson et al. 2001) or by leaving the environment (Baum and Valins 1977).
Place identity -  By the identity of a place, Relph refers to its “persistent sameness and unity which allows that [place] to be differentiated from others”  Relph describes this persistent identity in terms of three components:
  • (1) the place’s physical setting;
  • (2) its activities, situations, and events; and
  • (3) the individual and group meanings created through people’s experiences and intentions in regard to that place.
   
Placelessness -   
Placemaking -  Placemaking kent momenteel een opleving. Men is zich meer bewust van het plaatselijke ten opzichte van het grote overkoepelende. Steden veranderen snel, ook in Europa. Publieke ruimten- en ruimten van het publiek -ze vragen en veroorzaken een gemeenschappelijk gevoel van herkenbaarheid, veiligheid, groepsgevoel en onderlinge connecties. Het veroorzaakt beweging in de stad, niet alleen van mensen maar ook van geschakelde netwerken, via pleinen, via de winkelstraat, via grensgebieden naar de buitenstad. Placemaking faciliteert het ontstaan van creatieve patronen van activiteiten en connecties, op alle vlakken.  

Cities are more than just a collection of buildings. The built environment is also shaped through the daily lives, actions and ideas of the people who use it. Designing physical places to enhance the quality of life of people in order to generate happiness, a sense of belonging and identification is the art of placemaking.

(G. Richards)
Port, Andrew - History from Below, the History of Everyday Life, and Microhistory - 

History from Below, the History of Everyday Life, and Microhistory

 
Abstract:
‘People’s history’ focuses on the lives of ordinary people, with an eye to their struggles, everyday practices, beliefs, values, and
mentalities. Influenced by the Annales School and cultural anthropology, but reacting against traditional social history’s emphasis on social structures and serial trends, its practitioners emphasize the importance of individual agency while trying
to demonstrate the complexity of lived experience, the fluidity of identity, and the subjective nature of meaning. Important types of ‘people’s history’ include ‘history from below,’ Alltagsgeschichte (the ‘history of everyday life’), and ‘microhistory,’ all of which involve a dramatic reduction of historical scale, focusing on a single individual, community, or spectacular event.

- Synonyms: microhistory
Positieve gezicht -  Het positieve gezicht draait om de behoefte om in een groep te passen. De theorie van Brown en Levinson (1978) gaat uit van een positief en een negatief gezicht. De mens heeft altijd beide gezichten en houdt ze graag in balans. Zie ook Negatieve gezicht
Pre-service design -  Het "inleiden" van een product of dienst met kleinere inleidende diensten of producten, die er op gemaakt zijn om de beleving van het hoofdproduct, te versterken of om een set aan attributies bij de gebruiker/klant te activeren. Zo kan een boeking van een vakantie naar Frankrijk, worden ingeleid met stokbrood en camambert, of het kopen van een dure parfum, met een boeket bloemen. Binnen pre-service design past ook het aankleden van de ruimte. Zo kan het boeket bloemen, net zo goed bloemetjesbehang zijn, of losse rozen op tafeltjes.
- Synonyms: service-design, service, atmospherics
prompt -  Prompting is een verbale of nonverbale actie, die direct of indirect vraagt om een respons
- Synonyms: prompting
Proxemics -  Proxemics: De intergerelateerde menselijke observaties en theorieen van het gebruik van ruimte, als gespecialiseerde uiteenzetting van cultuur. Hall zegt dat ruimte net zo hard tot ons spreekt, als gesproken taal. (Edward T. Hall)
- Synonyms: Proxemity

Experiences by La Clappeye