Glossary

Go to glossary sources and authors Go to professional glossary
a | b | c | e | f | g | h | i | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w
Reset list
Signage -  Signage, refers to the design or use of signs and symbols to communicate a message to a specific group, usually for the purpose of marketing or a kind of advocacy. A signage also means signs collectively or being considered as a group. (...) (..) In 1984 environmental psychologist Romedi Passini published the full-length “Wayfinding in Architecture” and expanded the concept to include signage and other graphic communication, clues inherent in the building’s spatial grammar, logical space planning, audible communication, tactile elements, and provision for special-needs users.
- Synonyms: Bewegwijzering
Simulatie -  "nabootsing van de werkelijkheid", hoewel met simulatie vaak ook is aangeduid, het gedrag van variabelen op variabele- kunstmatig toegevoegde -omstandigheden, waaraan gedragingen kunnen worden toegekend, die simulatie mogelijk maken. In bijvoorbeeld crowd control, voetgangerssimulatie etc.
- Synonyms: simulator, simulator, simulation, simuleren
Sonification -  Defined as the use of non-speech audio to convey information. More specifically, sonification is the transformation of data relations into perceived relations in an acoustic signal for the purposes of facilitating communication or interpretation.
- Synonyms: Sonificatie, sonorisatie
Soundwalking -  Soundwalking is defined by McCartney as “an exploration of, and an attempt to understand, the socio-political and sonic resonances of a particular location via the act of listening” More practically, a soundwalk usually implies the use of a capture device, which could be a sound recorder or a notepad. The act of recording, capturing and storing the sonic information of an experience is at the basis of the modern approach to environmental sound explorations. The exchange between the perception of space and place in the human experience is one of the key points of acoustic ecology theory, and forms the essence of the soundwalk experience.
- Synonyms: Geluidswandeling
Space and place relationship -  (Edward Relph;  Place and Placelessness) Space is not a void or an isometric plane or a kind of container that holds places. Instead, to study the relationship of space to a more experientially-based understanding of place, space too must be explored in terms of how people experience it. Relph says that there are countless types and intensities of spatial experience:  “a continuum that has direct experience at one extreme and abstract thought at the other...” (Relph 1976, p. 9). On one hand, he identifies modes of spatial experience that are instinctive, bodily, and immediate—for example, what he calls pragmatic space, perceptual space, and existential space. On the other hand, he identifies modes of spatial experience that are more cerebral, ideal, and intangible—for example, planning space, cognitive space, and abstract space. Each of these modes of space-as- experienced has varying intensities in everyday life. For example, existential space—the particular taken-for-granted environmental and spatial constitution of one’s everyday world grounded in culture and social structure—can be experienced in a highly self-conscious way as when one is overwhelmed by the beauty and sacredness of a Gothic cathedral; or in a tacit, unself-conscious way as one sits in the office day after day paying little attention to his or her surroundings. Relph  sees space and place as dialectically structured in human environmental experience, since our understanding of space is related to the places we inhabit, which in turn derive meaning from their spatial context. Zie ook Urban discursive dimension Zie ook Urban Morphology
space syntax -  De space syntaxmethode onderzoekt de structuur van de stedelijke ruimte en relateert deze aan het menselijk gebruik. Men analyseert de metrische, topologische en angulaire afstanden in het netwerk van stedelijke verbindingen en bepaalt zo hiërarchieën in het netwerk van straten en openbare ruimten.  Feitelijk een "sjabloon"  welke over de kaart van een stad kan worden gelegd, en waarmee verbanden tussen specifieke delen van de stad, binnen een tijdsbestek, in kaart kunnen worden gebracht, gebaseerd op specifieke onderdelen die in elke stad voorkomen, en zichtbaar zijn vanaf straatniveau. De methode gaat ervan uit dat het stratenpatroon grotendeels bepalend is voor het verloop van verkeersstromen, of dat nu voetgangers, fietsers of automobilisten zijn. Het staat centraal bij plannen en designen van de stedelijke omgeving en is tevens een belangrijke tool die gebruikt wordt bij het inrichten van festivalterreinen en exposities in musea. Analyses laten bijvoorbeeld zien hoe de ruimtelijke layout van een stad, zich verhoud tot de economie, cultuur, milieu en ritmes van de leefomgeving en hoe gedeeltes van een stad (pleinen, buurten, straten, knooppunten, grenzen), communiceren met de omgeving.  
- Synonyms: urban syntax, spatial syntax
Spatial Triad -  Ons gedrag in een ruimte en de  beleving van een bepaalde ruimte wordt bepaald door die fysieke ruimte en haar ritmes, de aanwezige individuen en onze interne processen. Door onze aanwezigheid binnen die ruimte , vormen wij die ruimte ook weer waardoor we collectief de ruimte produceren. Deze productie van de ruimte die Lefebvre als de ‘spatial triad’ beschrijft , bestaat uit
  • de perceived space,
  • conceived space en
  • lived space.
De perceived space is ons gedrag op die plek , de lived space is onze beleving daarbij. De conceived space, een ruimte bedacht en ontworpen door de beleidmakers en ontwikkelaars, is de derde manier waarop een fysieke ruimte gezien wordt.
Storycrafting - 
The art and science of applying scientific and common knowledge and techniques to the conception, generation and narration of stories

- Synonyms: Story engineering

Experiences by La Clappeye