Tag Archives: bigdata

Citizen Science: Een willekeurig overzicht

Citizen Science

Wat is het verschil tussen crowdsensing en citizen science? Citisen science doet echt een beroep op niet-wetenschappers, om een vrijwillige bijdrage te leveren aan wetenschappelijk onderzoek.

De mogelijkheden om aan allerlei vormen van datacollectie te doen, zijn zo veelzijdig en toegankelijk geworden, dat er al meer onderzoeksdata is, dan er wetenschappers beschikbaar zijn om ze te vertalen naar daadwerkelijke kennis.

Bij crowdsensing zijn er heel veel kleine noden, die afzonderlijk van elkaar een bestaan leiden, maar die allen samen, een groot “voel-orgaan” vormen.

De grote uitdaging die crowd sensing ons geeft, is het de kwestie van privacy. Crowdsensing is in toenemende mate een tool voor bedrijven om biometrische en andere data te verzamelen en te gebruiken voor commerciële doeleinden. Hoewel het een techniek is die veel weg heeft van citisen science, is het verschil in gebruik van de vergaarde data, er een om bij stil te staan.  Willen we dat in deze fase van ontwikkeling, bedrijven die macht al krijgen? Wie data kan laten zien aan de wereld, heeft heel veel macht. Ontwikkelingen kunnen zó nauwkeurig in kaart worden gebracht, dat een ontwikkeling die op de grond vanuit de mens plaatsvind, eigenlijk geen issue is. Waakzaam moeten we zeker zijn en tegelijkertijd is het een hele mooie ontdekkingsreis.

Crowd sensing heeft belangrijke voordelen ten opzichte van andere onderzoeksmethoden als draadloze sensor-netwerken (WSN), waarbij sensors strategisch geplaatst zijn om representatieve data te verkrijgen om de wereld mee in kaart te brengen.

Lookout_App_Genome_Project_Infographic_072610_smaller

Static sensing kent nadelen als gebrekkige representatie, hoge kosten voor installatie en onderhoud, en ze zijn moeilijk te schalen. Mobiele crowd sensing werkt via de verschillende draagbare mobiele apparaten die we met ons meedragen. Evenals een toenemende hoeveelheid aan “wearables”-draagbare kleding, accessoires en voorwerpen die kunnen meten, data verzamelen en verzenden. Dit zijn ook objecten die we als mens gebruiken in het alledaagse, en uitstekend geschikt om als crowd sensing-device te gebruiken.

De techniek om wearables te creeeren, er data in op te slaan en er uit te halen, is nu al open source. Mobile crowd sensing kan lokale kennis verzamelen door sensors in mobiele apparaten. Bestaande standaard sensors en steeds meer geavanceerde sensors. De data is te koppelen aan locatie, lichaam en context

Wetenschap of alleen data?

Er zijn veel open-source platforms om aan vormen van citisen science toen. Ook visualisatie en vormen van interpretatie van de data. De aard van de onderzoekstool, bepaald in hoge mate ook het type onderzoek.  Er is ook controverse. Zo zou kwalitatief wetenschappelijk onderzoek onder druk komen te staan vanwege de grote overvloed aan kwantitatieve onderzoeksmethoden en ethnografisch-biografische onderzoekstools. Waarbij in het laatste geval het probleem hem juist zit in de ontleding en interpretatie van de cijfers. Juist in een tijd waarin de nadruk zeer ligt op data, is het belangrijk dat de wetenschappers ook onpartijdig en vrij onderzoek moeten kunnen doen.

MicroPasts banner
Micropasts

Bij door CS verzamelde data, hebben researchers het soms moeilijker om hun werk gepubliceerd te krijgen in wetenschappelijke tijdschriften. Dat de wetenschappelijke wereld veranderd door citisen science is natuurlijk een feit, evenals de vele fantastische mogelijkheden die het ons geeft. Voor het eerst kunnen we bijvoorbeeld menselijke gedragingen in beeld brengen die we nog niet kenden. Je ziet langzaamaan wel een verschuiving, nu de methoden algemener bekend zijn. Dit laat ruimte aan wetenschappers om op een verantwoorde manier, de vele mogelijkheden van publiekswetenschap, ten volle te benutten.

Participatie of er gewoon toevallig zíjn?

Er zijn verschillende soorten van participatie vanuit het publiek. Zelf aanmelden bij een open source community en van de tools gebruik maken om mee te visualiseren. Dan rijst de vraag al snel waar het wetenschappelijk gehalte is en hoe dat gewaarborgd is. Het is niet fout of verkeerd, maar het is geen wetenschap bedrijven. In dat specifieke voorbeeld zou ik dat meer onder entertainment plaatsen. Wat me meteen brengt op de soorten tools en methoden. Die zijn een mix van tools en omgevingen, die vanuit een wetenschappelijk perspectief of een bepaalde noodzaak werden gelanceerd. Een tweede variant is een engagement-tool voor bedrijven en belanghebbers. Een derde is die van een placemaking tool voor overheden, events, urban planners en voor toerisme.

Sommige CS omgevingen, kondigen onderzoeken aan, waaraan mensen kunnen meedoen. Of ze dragen zelf onderwerpen aan. Daar kleeft vaak het probleem aan, dat deelnemers niet altijd de directe resultaten van hun deelname kunnen zien. Open-end onderzoeken.
Er zijn wetenschappelijke onderzoeksgebieden waarin het al veel langer gewoon is, dat niet-wetenschappers een deel van het onderzoek doen. Amateurarcheologie, bijvoorbeeld. Lokale mensen die een heel specifieke kennis van de gemeenschap hebben of bekend zijn met de microtoponimie ter plaatse. Zo werd een classificatiesysteem opgezet voor bodemvondsten, waardoor veel informatie behouden kon blijven. In die richting zie je vaker citisen science omgevingen, die een curator hebben of op een andere manier ‘veiligheidsvoorzieningen’ hebben aangebracht. In de vorm van trainingen aan vrijwilligers, bijvoorbeeld. Zo kunnen niet-wetenschappers vaak datasets verzamelen van gelijke kwaliteit als die van wetenschappers; door training, scholing en high-performance computing tools.

Het dilemma van niet meer toevallig

Eigen aan crowdplanning op deze grote schaal, is dat het gaat om heel concrete, site-specifieke designvoorstellen om de stad mee vorm te geven, in plaats van generieke strategieën of theorieën. Dat is wel een behoorlijke ingreep. Een manier van sensing krijgen en er een andere voor moeten opgeven. De mens is zelf nl. ook een belangrijke sensor voor zowel milieu en omgeving als voor het leven  tussen de gebouwen in, de betweenness van de stad.

Dat heeft grote gevolgen voor ons denken, voor ons gevoel voor rechtvaardigheid, voor het kunnen vinden van een gemenschappelijkheid binnen een politieke arena… hoe die er ook mag uitzien over 20 jaar. Het is een verlies aan ambiguïteit in ons denken. Netwerken ontwikkelen is absoluut noodzakelijk. Elk pleintje, elke straat, elke speeltuin… Ze liggen in de wijk en de stad, naast elkaar, waar ze een netwerk vormen, en onderling vormen ze een veel groter netwerk.  Netwerken die gebonden zijn aan locatie, aan localiteit. Virtueel zijn verbonden aan een plek, middels attributie.

Een cloud is niet een virtueel, dood ding. Zoals bij eencellige dieren en bij mieren, kent ook de cloud een swarming-effect. Wat wij in het echte leven een publieke opinie zouden noemen, heet in een cloud een te manipuleren algoritme, waarmee de werkelijkheid valt te manipuleren. Het klinkt als een slechte science fiction film, maar het is daadwerkelijk mogelijk om met algoritmen een virtueel spontaan ontstane emergente kracht door swarming, te beïnvloeden.

Public Lab  Thermal photography
Natuurlijk gaat het bij citizen science niet alleen om wetenschappelijk inzicht maar zeker ook om zélfinzicht. Het is van belang dat we als publiek zo snel mogelijk deze mooie technologie de publieke arena binnen trekken. De quantified self is geen speelgoed meer.
Via de pagina links en tools, nog veel meer tools, software, onderzoeken en omgevingen, in de resp. rubrieken.

 Enkele tools en omgevingen

Citizen Science Alliance

Heel gave projecten!

Solar stormwatch
Solar stormwatch
Galaxy zoo
Galaxy zoo

http://www.citizensciencealliance.org/projects.html

Whale.fm: Walvissen luisteren, classificeren en mappen

Orca’s kunnen op redelijk ontwikkelde manier met elkaar praten. Ze hebben zelfs dialecten. Luister hier naar de vele varianten.

Micropasts: Crowdsourcing history

Help researchdata van hoge kwaliteit te verzamelen. Voor taken waarvoor menselijke intelligentie nodig is. Doe mee aan verschillende projecten via het platform (Pybossa)en zie meteen de resultaten.

MicroPasts banner

http://crowdsourced.micropasts.org/

 SciStarter

Vind, draag bij en doe mee aan de wetenschap, door recreatieve activiteiten en citisen science research.
scistarter

The Citizen Science Association

Vanaf de grond of door technologie gemediëerde crowdsourcing, er is een snelle verhoging van publieksparticipatie in wetenschappelijk onderzoek. Dit succes vraagt om toewijding van zowel vrijwilligers als wetenschppers en specialisten.
Men geeft vorm en implementeerd projecten en data.

citizenscienceassociation

Extreme Citizen Science

Extreme Citizen Science brengt wetenschappers uit verschillende gebieden samen, om bij te dragen aan methodologieën om gemeenschappen citizen science projecten te starten.

https://uclexcites.wordpress.com/

Gerelateerde research:  Mix4Crowds-Toward a framework to design crowd collaboration with science

On-line Citizen Science

http://blogs.plos.org/citizensci/

Samenwerking tussen professionals en citizen scientists om in co-creatie ontdekkingen te doen.

CritizenGrid

CritizenGrid is de mission  control centre voor alle applicaties in Citizen Cyberlab.

http://citizencyberlab.eu/platforms/cloud-infrastructures/

IGoR

http://igor.wikidot.com
http://scistarter.com/project/917-Independent%20Generation%20of%20Research?tab=participate

Faciliteert wetenschappelijk onderzoek door amateur wetenschappers en wetenschaps-enthousiastelingen. Iedereen kan een onderzoeksvoorstel doen.

Public Lab

Gemeenschap waar je skills kunt leren over het houden van onderzoeken naar milieuvraagstukken.

http://www.publiclab.org

GeoKey

Of je nu de geschiedenis van je buurt in kaart wil brengen, data verzamelen om zaken te identificeren die de  lokale overheid moet oplossen, breng de verborgen juweeltjes in je omgeving in kaart.

Verzamel, deel en praat over lokale kennis. GeoKey is een infrastructuur voor colkaboratieve mapping.

De mobiele applicatie bied mogelijkheden aan complexe projecten, maar heeft ook begrijpelijke, toegankelijke tools voor kleinschalige projecten, geheel online. Inclusief GPS toepassing en verwerking van foto’s. Zie http://www.epicollect.net/

http://geokey.org.uk/

epicollect

QGIS

Een vrij en open source geografisch informatiesysteem

qgis-grass_data-preview1

http://www2.qgis.org/nl/site/

 Open PDS: Persoonlijke data anoniem gemaakt (MIT lab)

Geo data staat op de tweede plaats van meest gemeten informatie via smartphone apps. Open PDS verstuurt code, geen data- aldus de site.

Gerelateerd onderzoek:

openPDS: Protecting the Privacy of Metadata through SafeAnswers

http://openpds.media.mit.edu/#architecture

Question to the world: How affraid are you of big data?

Open question on MySurvey

This survey is now live. No idea of the sheer magnitude of possible responses or the complete lack of it. The survey will run for a year. I will frequently update.