Tag Archives: eten

Creative gastronomy in your hostel

Gastronomic events?

The consumers’ attention has to be captured by the development of experiences. When you’re planning something special on the gastronomic level, make sure your guests actively participate in the setting you have staged for them. They can be employed to create a sense of community among your guests. Very well suited for lobby-events!

Meals are in essence sequential: breakfast, lunch, dinner and in-between, which provides a natural setting for the framing of a gastronomic event.
Make surprise gastronomic experiences a key- service for your hostel but make it feel like a random and kind event.
Ask guests to provide local recipes for food and drink and invite them into the kitchen.
Why not take it a step furter? Invite guests to cook for other guests. Include a budget and give them a chance to invite other people to their dinner.
Invite local producers into your hotel.
Buy from them for the hostel kitchen and stock.
Have them come over for tastings with guests.

Transform your hostel to a social being-space!

In hostels, guests often use a communal kitchen. Eating with eachother is usually a random act- depending on who is near at that time. Guests are both producers and consumers of the experience. Backpackers are used to the creative and open atmosphere in hostels, aswell as the cheap fees. However, there is a distinct danger that they will primarily see your hostel as being a cool place to stay, but not to participate in! Participation in the creation of experience.

ClinkNOORD-Social-Area-360x180there is a distinct danger that they will primarily see your hostel as being a cool place to stay, but not to participate in

Do your guests cook for themselves in a communal kitchen?

Design a board with recipe cards, emphasising healthy locally produced food.

Reaching the guest with big and rich, full-on experiences, engaging all the senses, is getting somewhat out of fashion. That is to say: we still make them, but tourists increasingly want more “real” and local experiences, lived through the locality and negotiating spaces. Staging such allround and full-on experiences, still apply within settings such as winetasting or a guided visit to the local brewery. You could compare it to the loss of producer generated flow in television. The audience can no longer be captivated on their terms, for the duration of the program (due to commercial breaks), but the viewer can experience a fuller and broader event, within a wider spatial setting. Food is good for tourism experiences as it is often a short detour or entrance to local culture. It brings locals and tourists together.in a shared cultural experience.

Anyone interested in placemaking and the more anthropological side of tourism will know that food bonds  us with place, identity and culture. A very important role to play, considering the growth of the ‘network society’.

Misconception: Gastronomic events are not for small hostels and they are a bit elitist.

Definitely untrue. This perception of elitist and toffeenosed events. is largely due to the producers of consumer- and tourist-experiences- FOR the consumer -who aimed at the more discerning connaisseur. Nowadays, eating and drinking is very much a broadly accepted and enacted activity. Not in the last place because of new collaboration methods and modes of co-producing experiences. On the consumption side of things, the ‘foodies’ don’t really go for the haute cuisine anymore. Nevertheless, one has to remember that food and gastronomy is highly bound by culture, which automatically creates a sense of both inclusion and exclusion.
Democratising both food and travel has led to a huge amount of food travel websites. Still, they do look or more rare and foreign foods, prefably not easily accessable by the large public, therewith establishing and maintaining there foodie lifestyle plus being able to spread it among other groups.

2015_part-one_cover

Our Community Kickstart program is an in-depth workshop-format that truly prepares your community for success in food and drink tourism.
Our Community Kickstart program is an in-depth workshop-format that truly prepares your community for success in food and drink tourism.

Some links!

Will travel for food

Eat your world: foodblog

Intrepid Travel: Tours for foodies

World Food Travel Association

Foodtourist

XD Kort: Kleur, drank en muziek in het restaurant

Experience Design kortjes” zijn korte inzichten in experience design. In het kort licht ik theorieën en bevindingen toe, uit onderzoeken en de praktijk.

Restaurantbelevingen

Het gebruik van licht, geluid en muziek is bepalend voor hoe we de sfeer ervaren, maar ook de smaak van ons eten, het gezelschap waarin we verkeren en de herinnering aan de ervaring, naderhand.

Formele restaurants gebruiken vaak de kleur blauw (in design, niet zozeer belichting alleen), aangezien deze kleur de gast kalmeert en laat ontspannen.

Geluid en muziek is bijvoorbeeld van invloed op ons drinkgedrag en de hoeveelheid die we tot ons nemen. Precies hetzelfde geldt voor licht en lichtkleur en intensiteit. Hoewel er zeer veel research word verricht, is het wel belangrijk te benoemen dat dit vaak cultureel bepaalde reacties zijn, van beperkte ethnografische betekenis, en bovendien vaak gekoppeld aan commerciële formules die niet in alle landen even populair zijn. Zo kan iemand in een all-you-can-eat-restaurant worden beïnvloed meer te drinken door lichtgebruik, in een Amerikaanse setting. Maar binnen Europese setting hoeft dat niet zo te zijn, omdat het tempo van drinken doorgaans wordt bepaald door de gastheer (in á la carte restaurants), of door etiquette. Algemener is wel aangetoond dat bij de beleving van muziek op de achtergrond, crowding (drukte), menselijke densiteit en fysieke densiteit (van de ruimte), een belangrijke rol speelt bij de perceptie van muziek in restaurants en gedrag.

Gasten waarderen een horecaomgeving meer naarmate het er drukker is, en blijven dan ook langer zitten.

Muziek

Ook associëren we sommige smaken met bepaalde soorten muziek en kunnen :

  •  `Zure’ muzikale improvisaties moeten een hoge pitch en dissonantie hebben
  • `Zoete’ muzikale improvisaties zijn consonant, langzaam en zacht
  • `Bittere’ muzikale improvisaties hebben een lage pitch en legato
  • `Zoute’ muzikale improvisaties zijn staccato en dicht op elkaar, in brede muzikale intervals (opeenvolgende noten in heel verschillende pitches)

Onderzoek wijst uit dat zelfs bepaalde stijlen van muzikale improvisatie, betrouwbaar smaakvoorkeuren van de muzikanten ken kan weergeven. Kersen, kaneel, vanille etc.

Klassieke muziek heeft een associatie met de notie van hoge kwaliteit en klasse. Het genieten, het proeven van dure wijnen, is verwant aan de waardering van kunstvormen, voornamelijk muziek en aan beeldende kunst.

Een hoger muziek tempo zorgt voor een hogere arousal. (Kellaris en Kent; 1994) Dit heeft te maken met het hogere aantal prikkels dat met een hoger tempo gepaard gaat. Dit effect is overigens groter, wanneer in de muziek meer nadruk ligt op de drum. (Van den Boer, P.F.M; 2007)

glas2

Ook het tempo van achtergrondmuziek beïnvloedt de  waargenomen wachttijd. Bij korte wachtperiodes (4 – 15 minuten) zorgt langzame muziek voor een kortere waargenomen wachttijd dan snelle muziek. Het gebruik van muziek in majeur en mineur tonen kan hetzelfde effect bewerkstelligen. In dit geval zorgt muziek in majeur tonen voor een langere waargenomen tijdsperceptie en muziek in mineur tonen voor een kortere waargenomen tijdsperceptie. (Kellaris & Kent, 1992)

Kleur

De kleur rood heeft de langste golflengte en violet heeft de kortste.  Kleuren met een korte golflengte (koele kleuren), hebben de voorkeur bij mensen, in vergelijking met kleuren met een lange golflengte (warme kleuren).

De kleur rood werd geassocieerd met “spannend” en “stimulerend”, die beide een hoge mate van plezier en “arousal” impliceren. Blauw werd geassocieerd met “veilig”, “comfortabel”, “zacht”en “rustgevend”, die allemaal een lage mate van plezier en “arousal” impliceren.

De kleur rood stimuleert de eetlust vanwege het effect op het menselijk metabolisme. Dit geeft aan waarom de kleur rood een populaire keus is geworden bij fast-food restaurants. De kleur geel wordt ook veel gebruikt in deze sector aangezien deze kleur de aandacht trekt van de gast, eetlust verhogend werkt en de gast aanmoedigt om te eten. Omdat deze kleuren gevoelens creëren van opwinding, is het verblijf van de gast vaak kort, wat zorgt voor een snelle omloop

De temperatuurinschatting die ontstaat bij rode en blauwe kleuren kan gebruikt worden bij het wisselen van seizoenen. De rode kleur (hogere schatting van de temperatuur) kan in het
winterseizoen gebruikt worden om het bezoek “warmer” te laten aanvoelen. De blauwe kleur (lagere schatting van de temperatuur) kan in het zomerseizoen gebruikt worden om
het bezoek “koeler” te laten aanvoelen.

De voorkeur voor bepaalde kleuren verandert ook naarmate we ouder worden. Ook is aangetoond dat cultuurverschillen een belangrijke rol spelen in waardering van kleuren.  Naarmate men ouder wordt, verlaagt de voorkeur voor de kleur geel en de voorkeur voor kleur groen werd juist hoger met de leeftijd.

In een andere studie bleek dat mensen aardbeienmousse die hen werd geserveerd op een wit bord, dit als 15% meer intens beoordeelde en 10% zoeter dan precies dezelfde mousse, geserveerd op een zwart bord. (Piqueras-Fiszman)

  Het gewicht, kleur en materiaal van het bestek heeft ook invloed op onze smaak van wat we eten. In restaurant settings bleken in een studie mensen met kleinere vorken, juist meer te eten.

Als mensen naar een restaurant gaan, geven de kosten en de moeite die ze er voor hebben gedaan, hen een grotere behoefte aan verzadiging en bevrediging. Men observeerde dat, wanneer mensen niet zelf hoefden te betalen voor het eten, men met kleinere vorken juist minder at dan met grote.

 Drank

In onderzoeken waarbij deelnemers in restaurants werden blootgesteld aan specifieke lichtkleuren, om te onderzoeken of dit invloed had op het drinkgedrag, bleek dat deelnemers in de rode conditie, een hoger dranktempo hadden in vergelijking met de deelnemers in de blauwe conditie. Ook leeftijd en geslacht hebben een significant effect op het dranktempo.

Klassieke muziek zorgde voor een hogere omzet dan top 40 muziek in een wijn winkel. Mensen werden door de klassieke
muziek gestimuleerd duurdere artikelen aan te schaffen.

Zelfs de specifieke wijnkeuze kan worden
beïnvloed door muziek.

Zijn we willoze slachtoffers? Geenszins.

Mensen kunnen cognitief, emotioneel of fysiologisch reageren op hun omgeving. Hoe zij zich gedragen in de omgeving is door meerdere factoren bepaald: de sterkte en de richting van de relaties wordt tussen de variabelen gematigd door persoonlijke en situationele factoren (response moderators). Individuele persoonlijkheidkenmerken kunnen een grote rol spelen bij de reactie van een persoon op een omgeving.

Zo gaan “Arousal-zoekers” op zoek naar omgevingen die hen hoge niveaus van stimulatie geven en genieten daarvan.

“Arousal-vermijders” gedragen zich precies het tegenovergestelde en geven de voorkeur aan een omgeving die hen lagere niveaus van
stimulatie geven.

glas1Tot slot nog een paar leuke tools

Service Simulator

Wine Cellar Manager tool

Coffitivity app: recreates the ambient sounds of a cafe

Zie voor nog veel meer tools en resources onze Links en Tools pagina

image