Tag Archives: socialinclusion

Placemaking, Social design

Placemaking, Social design,

Placemaking is planning, design management en (her)programmeren van publieke ruimten. Meer dan alleen de ruimte verbeteren, faciliteert het patronen of activiteiten en connecties, die een plek tot een plek maken.

Recentelijk is placemaking een hot item, vanwege de toenemende technische mogelijkheden om zowel gemeenschappen in beeld te brengen en live te visualiseren, als toenemende mogelijkheden om gemeenschappen via diezelfde technologie, direct te manipuleren. Op een goeie manier maar er zijn ook donkere kanten aan, waar we alert op moeten zijn.

Het designproces is altijd een proces van actie en interactie; Design is een levend organisme, waarvoor de infrastructuur al bestaat, maar bij verandering wel natuurlijk moet aanvoelen.

Creativiteit binnen social design is een krachtig middel om op een innovatieve manier mee te verbinden, op velerlei verschillende lagen.

In de age of big data kan een stad als plek niet zomaar als een rode kleur op een visualisatie worden gezien, die met een druk op de knop blauw gemaakt kan worden. De bewoners en gebruikers van een stadsgebied, nemen deel aan complexe netwerken, die tot buiten het leefgebied reiken, en waarvan zij- als gebruiker van mobiele technologie, niet alleen onderdeel zijn, maar ook een deel van de mobiele infrastructuur van de stad vormen. Een deel van de stad is niet zomaar aan te passen als je niet weet hoe al die verschillende netwerken in elkaar overvloeien. Daarnaast denkt men vaak dat in armere wijken, de cohesie onderling heel sterk is, maar men vergeet vaak dat het daar ook een gebrek aan mobiliteit is, waardoor men elkaar kent. Beter kent, is nog de vraag, maar men herkent elkaar in ieder geval sneller en men komt elkaar vaker tegen op straat.

Elke meter stad gebruiken?

Per definitie bestaan er geen ” lege ” ruimtes in de stad. Het is vooral een vraag van wie ze opmerkt en welke bestemming daar voor bedacht is. Vaak kiest men voor een economisch model om die ruimtes op te vullen met activiteit en bedrijvigheid.

Planning is persuasive story telling about the future (J. Throgmorton)

Maar men ziet een paar dingen over het hoofd:

Wie ziet ze?

Via zeer geavanceerde urban planning- en visualisatietools, valt makkelijk in kaart te brengen welke ruimtes voor welk doel gebruikt worden en door wie. Deze software is weliswaar in toenemende mate open-source en vrij toegankelijk. Echter wanneer overheden de techniek gebruiken om aan urban planning te doen, geeft dit hen een onevenredig grote macht en invloed ten opzichte van de mensen die daar leven en bewegen. Zeker wanneer men “zwakke” buurten wil aanpakken, is de onderliggende problematiek groter dan alleen een economisch probleem.

Waarom zijn ze er?

“Lege” en “ongebruikte” ruimtes in een stad, zijn ontstaan vanuit een veelheid van bewegingen, waarvan de meeste in de historie van de stad zijn ingebed. Een “lege” plek in de stad, kan zijn ontstaan omdat er bijvoorbeeld geen noodzaak was om daar met veel personen, tegelijkertijd te zijn. Om die reden zijn er ook geen voorzieningen omheen ontstaan en ontstonden er andere beroepen, die door de eeuwen heen elkaar in stand hielden. Zo ook eventuele status en welvaartsniveau. Als je kijkt naar de toegangswegen van middeleeuwse steden, zie je dat de aanlendende percelen in de zijstraten van de toegangswegen, vaak vrij arme wijken zijn. Of een hofje of plein nu wel of niet “ongebruikt” bleef.

Drukte in de stad en “border negotiation”

De stad is een druk bevolkt gebied. Toch raken we niet dagelijks slaags met elkaar. De mens heeft allerlei manieren ontwikkelt om dicht bij elkaar te leven, en toch te voorkomen dat men en masse met elkaar in gevecht raakt. Zo zijn groepjes in een park, die met elkaar staan te praten, vaak binnen gehoorsafstand van elkaar te vinden. Als je op de bus staat te wachten met een aantal personen, zijn er manieren om aa de ander te laten zien dat je er bent, dat je de ander ziet en dat je weet dat hij jou heeft gezien. Dat doe je met blikken, door even te kuchen, door snelle bewegingen te maken. De mens is een kei in het laten ontstaan van manieren om elkaar de ruimte te geven. De zogenaamde “ongebruikte”  plekken in de stad, zijn daar een voorbeeld van. Vergelijk het met een kamer zonder ramen. Als er in de deuropening een licht brandt, weet je in elk geval dat je daar heen kunt, mocht je dat willen. Het is een ruimte die uitnodigt om de ander op te zoeken en te late zien dat je er bent, en de ander (ook groepen) zich veilig kan voelen.

Wie claimt het gebied, in naam van wie?

Een gebied in de stad is van de stad, de stad van de mensen en de mensen voelen zich stadsbewoner, binnen een gedeeld gevoel van een natie.  Maar de terugtrekkende overheid en de vervaging van grenzen- ook landsgrenzen, naast de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, die het idee van een natie-staat en landsregering vervlakken, is de overheid in steeds mindere mate de overkoepelende belichaming van een identiteitsgevoel. In steden behoren steeds meer publieke of semi-publieke delen tot geprivatiseerd gebied. Niet alleen instituties als ziekenhuizen en scholen, ook winkelstraten, zelfs monumenten en musea- vaak dragers van onze identiteit, ontsnappen aan onze collectief, gedeeld gevoel van bezit. Zelfs al claimt men het gebied met goede bedoelingen, is samenwerken met bedrijfsleven onvermijdelijk.

Local Code remnant places

Is urban placemaking democratischer geworden?

In hoeverre is urban placemaking en urban planning nu echt democratisch? De beschikbaarheid van de tools? De verkregen inzichten? Naar mijn mening geen van beiden. Waarmee niet gezegd is dat ze niet kunnen politiseren, invloed kunnen uitoefenen en emanciperen. Maar daarin ligt nu precies mijn bedenking. Aangezien de locatie en de persoon in de stad, nogsteeds niet zonder elkaar kunnen, moet je zorgen dat plaats en mens, via gelijkwaardige methoden worden “bespeeld”. Geen kwestie van goed of slecht, maar in een stad is niet iedereen gelijk, niet iedereen kent een zelfde niveau van welvaart, anderen achterstand. Dus de tools waarmee een stad te bespelen zijn, kunnen wel een hoogst democratisch gehalte hebben, de toegang tot alle functies die je met de tools kunt visualiseren, laat juist die ongelijkheid zien. Dat geeft je als overheid een machtspositie die onevenredig groot is aan de impact die beslissingen hebben op het leven van de mensen in de stad.

 Urban morfologie als design legacy

Subjectieve normen worden gezien als een belangrijke antecedent van de beslissing om informatietechnologie wel niet te adopteren. Hoewel sociale druk van voor inwoners belangrijke mensen kan aanmoedigen mee te doen aan citisen science, is het niet waarschijnlijk dat dit aanzet tot een hoge vorm van participatie op deze schaal

In dit verlengde is het ook niet verkeerd om te wijzen op de fysieke gevolgen van urban planning- puur in organisatorisch opzicht. De participatieplanning is er een die nog de contouren van overheidsbeleid volgt. Er is een hoge institutionele densiteit. Als je een stationsgebouw bestuurt met een afwijkende organisatiestructuur, moeten de andere stations hier op zijn minst weet van hebben en dit accepteren. Echter blijven de treinen wel op dezelfde tijden alle stations aan doen, over dezelfde rails. Dus de vrije organisatiestructuur van het station in dit voorbeeld- hoe innovatief ook -vormt zich alsnog naar een bestaand ritme. Ze bouwen en innoveren, maar erven de designkenmerken waarmee we ons denken en doen hebben vormgegeven.
Sinds de industriele revolutie zijn we een in en in-geserialiseerde samenleving geworden, in ons doen en denken, in ons tijdsbesef en ook in de instituties die we hebben opgeworpen. Dat stopt niet bij het commercieel maken van een museum. Als je een doelgroep mee krijgt, bij de herplanning van een deel van de stad, moet je eerst wel heel zeker weten dat dat ook daadwerkelijk “de” doelgroep is. Men beweegt zich weliswaar over verschillende lagen door de stad, maar tijd, ruimte, taal, stedelijke narratieven…. ze worden allemaal vanuit een sense of place bekeken. Een gevoel van identiteit, fluïditeit van grenzen en border-negotiation, veranderende conceptuele kenmerken van fysieke gebieden en image.
DOWNLOAD als PDF: Social Design blog

Ter afsluiting 2 artikelen over verschillende typen placemakingtechnieken:
Creative place-making Part I: Communicative Ecologies and Asset Mapping within Wards Corner Community Coalition.

en

Creativity & Placemaking: Building Inspiring Centers of Culture

Voorbeelden van urban design en placemaking software

Civic Data Design Lab

http://www.civicdatadesignlab.org/

Cityscope real-time data observatory

http://cp.media.mit.edu/city-simulation/

Nog veel meer tools, software en artikelen op de links en tools pagina’s

25 Tips voor museumgidsen en kunstdocenten

25 Tips voor museumgidsen en kunstdocenten

 

Onderstaande 25 tips komen uit de nieuwe- in ontwikkeling zijn de -methode “Staging the museum,” een scenario based beleving & trainingtool, bedoeld om museumprofessionals te verbinden aan vrijwilligers in en rondom kleine en middelgrote musea. In deze tijd is het belangrijker dan ooit om vrijwilligers te engageren bij de totale organisatie van een museum. Het ontbreekt musea vaak aan middelen om vrijwilligers bij te scholen. Door voortschrijdende wetenschappelijke inzichten, is het vak van expositie-organisatie steeds complexer geworden, waardoor de afstand tussen museum organisatie en vrijwilliger steeds groter is geworden. In tijden van co-creatie en zelforganisatie is dat eigenlijk een onacceptabel verschijnsel. De methode tracht het gat te dichten tussen vrijwilliger en organisatie.

De meeste museumgidsen zijn vrijwiligers, met lange of kortere ervaring als gids. Vaak zijn ze relatief hoog opgeleid en hebben een redelijk zelfverzekerde houding ten opzichte van “hun” verhaal. Dat “hun” daar moeten we aan sleutelen. Het is weliswaar voor een deel hun eigen vocabulaire, maar er zijn zo veel dingen waar je op moet letten tijdens de tour, dat een uitgebreide training wel is aan te bevelen. Daarnaast hebben veel gidsen blinde vlekken ontwikkeld, gedurende de jaren, die even kunnen worden aangestipt. Een heel belangrijke motivator voor toepassen van deze methode, is het feit dat vrijwilligers binnen een museumorganisatie over het algemeen op een niveau binnen de organisatie zitten, waar nieuw verworven kennis (door de organisatie), vaak aan voorbijgaat. Vanuit academische hoek maar ook vanuit het publiek. Terwijl juist zij degenen zijn die het vaakst interacteren met publiek en aanspreekpunt zijn. 

Er is heel wat veranderd in de afgelopen jaren. De wetenschap van hoe we als mens reageren op verschillende soorten prikkels, hoe gebaren werken, hoe esthetiek in elkaar zit. Kortom, de ingredienten van memorabele belevingen, komen niet alleen uit de mouw van de creatief concepter, maar zijn allen tot op de korrel nauwkeurig onderzocht. Waarmee niet gezegd is dat we alles weten, natuurlijk. De tips hieronder, komen voort uit recent wetenschappelijk onderzoek, en uit mijn eigen praktijk.

De methode die ik heb ontwikkeld- en waarvan hieronder een klein deel staat – is een mengeling van:

– Wetenschappelijke inzichten, academisch onderzoek van derden;
– Theatertechnieken;
– Televisionele technieken;

Een onterecht zwaar onderbelicht onderdeel bij gidsen en bij museumdocenten, is de performance van de eigenlijke rondleiding zelf. Meestal is een museumgids vrijwilliger en ontbreekt het het museum aan fondsen om goed onderricht te geven. Goed opgeleide gidsen hebben een grotere invloed op kennisoverdracht bij bezoekers. Rondleiden in de praktijk komt zo nauw, dat je het haast niet meer kunt overlaten aan enthousiasme alleen. Men verricht heel wat onderzoek op dit gebied. Onderzoek waar je gebruik van kunt maken. Helaas komt deze materie maar zelden bij de vrijwilliger terecht, op de werkvloer. De meeste vrijwillige gidsen zijn verschrikkelijk goed gemotiveerd, daar zal het niet aan liggen. De plaats die zij in een organisatie innemen, is ook debet aan het gebrek aan nieuw verworven inzichten. Zelfs al werk je betaald bij het museum, is het a) de vraag of je bij de goeie wetenschappelijke bron kunt komen, en, b) of je het voor elkaar krijgt, de meestal gortdroge informatie kunt onttrekken aan de onderzoeken. Buiten het feit dat het nogal vakidioterige materie is, is het ook nog zo dat je niet zomaar bevinding nr. 1 naast bevinding nr. 2 kunt leggen.

Naast alle nieuwe inzichten, is er natuurlijk ook nog gewoon de vertrouwde vorm van theater, waarmee ik graag werk. Een methode die iedereen leuk vindt, en bovendien een die mij in staat stelt om elke cursist voldoende persoonlijke begeleiding te geven. De onderbuik moeten we niet vergeten.

Ik geef een kleine voorproef uit de methode. Veel plezier! 


De 1e 5:

 1. Laat het publiek wijzen. Dat verhoogt de gezamenlijke betekenisgeving, en daarmee opbouw van kennis.
 2. Verspreide aandacht in de groep/rommelig? Engageer 1 persoon uit de groep met hoge status, en laat hem kijken en wijzen/gebaren. Dit nodigt de rest tot meekijken en zet een keten van actie en reactie in werking, waarmee je hen weer bij de les krijgt;
 3. Bij jeugd: Ook heel kleine bewegingen/veranderingen in lichaamshouding, duiden op deelname.
 4. Plaatsing lichaam/rotatie torso richting de schilderijen, is al een non-verbaal teken / richting geven aan concentratie, zowel als de aandacht afwenden van spelers/toeschouwers die niet direct deel uitmaken van de ontmoeting/encounter;
 5. Buitensluiting van spelers die niet bij het proces horen, vind ook plaats door aangepast geluidsniveau, fysieke orientatie tov de buitenstaanders;

De 2e 5:

 1.  Nabijheid stimuleren: Verhoogt de mogelijkheid tot prompting door gebaren;
 2. Nabijheid en afstand zijn 2 manieren om de wil tot interacteren te stimuleren: wel of niet participeren in de gegeven actie;
 3. Niet participeren, is OOK interactie. Buitenstaanders/niet-deelnemers aan een gesprek of interactie-ook een nonverbale -geven een signaal af waarmee ze laten merken geen deel uit te maken van de interactie; In de overdracht van groepskennis belangrijker dan je zou denken;
 4. Non-interactie/niet-deelnemers kun je ook bij het proces betrekken door hen deel te laten uitmaken van de nonverbale taal die de groep bindt: Door hen bijv ook te laten wijzen, waardoor zij dezelfde symbolische taal spreken, of hen een vraag te stellen, die hen bindt aan het centrale thema, en daarmee het groepsbegrip;
 5.  Deelname van bezoekers, kent 3 rollen: De performer; de toeschouwer(s) en de omstanders;

deelnemers conversatie met tekst

De 3e 5:

 1. De rol van performing word verkregen door de sociale interactie onderling, zich aanpassende , veranderende rollen, naarmate de interactie zich ontvouwt, door turntaking onderling;
 2. Bij elke sociale interactie, moet de performer peilen of zijn handelingen worden bijgevallen, zowel als zien of zij makkelijk en naar behoren worden geinterpreteerd door het publiek. Dat peilen gebeurt tijdens de acceptatiefase die volgt op elke interactie (performance); dat wil zeggen wanneer het publiek zijn deelname bevestigd of begrip heeft van wat er zojuist gebeurde. Die acceptatie kan zich uiten in “turntaking” in de vorm van spraak en door erkennings-tekens als hoofdknikken, nabijheid (naderen) en (glim)lachen. Turntaking is het wisselen van rollen. Een groepslid (publiek) is nu performer, etc.
 3. Duidingen in gebaren is een manier om gezamenlijke aandacht te genereren en gezamenlijke orientatie onder de deelnemers;
 4. Het gebruik van gebaren vormt visuele of verbale verbindtenissen (vectors) onder de participanten, in interactie zowel als met het beoogde punt van aandacht, op dezelfde manier als blikrichtingen of gebaren doen;
 5. Steeds veranderende rollen in het proces, onderbouwt het belang van een fysieke context;

De 4e 5:

 1. Wijzen/refereren is een manier om iets in de omgeving te duiden, terwijl men een intrinsieke verbindtenis sluit tussen de “performer” en het beoogde punt van aandacht, en er vervolgens de aandacht van de geadresseerde op vestigt;
 2. Wijzen zorgt voor een gezamenlijke orientatie / zelfde richting uit;
 3. Wijzen is al een vorm van gericht denken: het is letterlijk een index-keuze;
 4. Wijzen is een “prompt”, die gericht een respons uitlokt;
 5. Gebruik “motion verbs” als hier, dat, daar, om de symbolische lading / het nonverbale, concreet te pairen aan de fysieke wereld;

De 5e 5:

 1. Bij kinderen werkt de motion verb “kijk” heel sterk, wat gezien moet worden als een uitnodiging tot iemands ervaring van aanschouwen (Katz; 1996);
 2. Verbs of motion zijn geintegreerd onderdeel van overstijgende gemeenschappelijk handelen/acteren, om de ander uit te nodigen tot ervaring van hetzelfde punt van perceptie;
 3. Mensen vertrouwen meer op wijzen en minder op taal, naarmate de afstand kleiner wordt;
 4. Mensen hebben allerlei manieren om te verhullen dat ze deelnemen aan het groepsproces (involvementshields). Zelfs de kleinste beweging kan gezien worden als actieve deelname aan het proces en de aanwezigheid van andere spelers/deelnemers erkennen, door bodyshifts, anders gaan staan, zelfs stilte;
 5. Laat mensen zo veel mogelijk dingen aanraken;

Groepsdynamiek, sequenties en ritme: Een afsluitertje

– Verspreide aandacht in de groep/rommelig? Engageer 1 pers uit de groep met hoge status, en laat hem kijken en wijzen/gebaren. Dit nodigt de rest tot meekijken.

– Non-interactie/niet-deelnemers kun je ook bij het proces betrekken door hen deel te laten uitmaken van de nonverbale taal die de groep bindt: Door hen bijv ook te laten wijzen, waardoor zij dezelfde symbolische taal spreken; Ze voelen zich meer bij de groep horen en ook de groep zal bij een hogere groepsidentiteit,meer voor elkaar open staan; Zich anders ten opzichte van elkaar bewegen.

Afsluiten / transitie.

Zeker jonger publiek is heel erg gewend aan korte televisionele sequenties. Als iets onze tijd typeert, dan is het wel het fenomeen sequenties en serialisatie dientengevolge. We zijn als mens geneigd om verbanden te willen zien, ook tussen voorwerpen die eigenlijk niet bij elkaar horen. Als we er niet al een mooi verhaal bij hebben, dan zorgen we in ons hoofd dat we ze ” clusteren”. Zo moet je geen 20 absolute topstukken uit je museum, in een en dezelfde vitrine zetten, want de bezoeker loopt er zo aan voorbij: Het feit dat ze allemaal bij elkaar liggen, zijn door de bezoeker al geclusterd, en omdat het er zo veel bij elkaar zijn, zal het wel heel gewoontjes zijn of niet de moeite waarrd… dus loopt men er voorbij.

– Gebruik overgangen in je verhaal samen met de ruimte en met taalgebruik/narratieve structuur. Het publiek ervaart de ruimtelijke indeling- DE ultieme manier om zich te orienteren -ook als een verhaal. Als de basiskenmerken voor orientatie er niet zijn, raakt ‘ ie gedesorienteerd. Daarom is plaatsing en routing binnen het museum zeer belangrijk, omdat de bezoeker ook visueel gezien, de patronen van een verhaal gebruikt. Er zijn heel erg veel factoren die hem vervolgens van dat verhaal kunnen afbrengen en zorgen dat hij de weg kwijt raakt.

Als je een verhaal op zeker moment gaat samenvatten of je gaat door naar een volgend hoofdstuk, zorg dan dat je dat ook fysiek markeert, door bij een deur of doorgang te gaan staan. De bezoeker zal die 2 zaken met elkaar in verband brengen, waardoor een beter begrip van de bezoeker bij je verhaal ontstaat. In je verhaal gebruik je op die momenten, woorden die overgang of afsluiting suggereren, als “tenslotte” of ” tot zover, zo goed”, op het moment dat je naar een fysieke overgang komt. Die overgang kan zijn, van de ene naar de andere ruimte, maar ook deuren (open en gesloten), vormen voor het publiek een onderbreking in het verhaal van de ruimte.

Stemgebruik

Je stem is natuurlijk heel belangrijk. Zeker volwassenen zijn heel gevoelig voor een belerende toon. Je rol als gids is natuurlijk een “rare”, want je weet dingen die je aan publiek wil overbrengen. Toch is het een kwestie van structuur aanbrengen in je verhaal en soorten woorden die je gebruikt, en je als”acteur” te verhouden tot het publiek. Simpel gezegd: van binnen ben je een autoriteit ten opichte van de bezoeker, van buiten ben je een gesprekspartner, net als een collega zou zijn.

BRONNEN: Zie deze link

Dit artikel staat ook op ISSUU.

Informatie en contact

Bovenstaande is een greep uit de methode, die bestaat uit een aantal onderdelen theorie, praktijklessen en persoonlijke begeleiding bij het rondleiden van bezoekers. Interesse in deze methode? Neem contact op met Renk van Oyen voor een inspirerende afspraak. Vanzelfsprekend kan de methode worden aangepast naar de specifieke wensen van het museum.

acts@la-clappeye.nl

www.la-clappeye.nl